Kuvaaja: Arja Paakkanen

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on panemassa toimeen rajut talouden tervehdyttämistoimet. Kymmenen miljoonan säästöpottiin kuuluu henkilöstömäärän vähentäminen kaikkiaan reilulla sadalla, organisaatiorakenteen keventäminen, hankintojen ja investointien karsiminen sekä tukitoimintoja ulkoistaminen. Gradian hallitus päättää toimista 24.11.

Säästötoimet iskevät kovina Jämsään, kuntayhtymän itsenäiseen Jämsä Gradia – yksikköön. Jämsän ammattikoulu sulautettiin  Jyväskylän koulutuskuntayhtymään  kunta- ja palvelurakenneuudistuslain pakottamana 2000-luvun alkupuolella. Tuolloin järjestämissopimuksessa  haluttiin varmistettiin oman oppilaitoksen säilyminen. (Tähän vetoavat myös toimenpiteistä  huolestuneet Jämsän päättäjät, Keskisuomalainen 11.11.2022) Säästöjä ei siis pidä tehdä Jämsän kustannuksella. Ei myöskään ole missään tapauksessa oikea aika rikkoa tehtyjä sopimuksia! Parhaillaan sotepalveluja rakennetaan tasavertaisiksi maakunnanlaajuisesti, sama idea olisi paikallaan koulutuspalveluissakin.

Oman oppilaitoksen edut ovat monet: opetusta pystytään ketterästi suuntaamaan alueen elinkeinoelämän koulutustarpeiden mukaan. Oppilaitos on myös yli 100 työntekijän työpaikka ja sen asiantuntijuutta on tarvittu kipeästi myös yhä meneillään olevassa Jämsän äkillisen rakennemuutoksen haittojen korjaamistyössä.

Suoranainen isku osuu Jämsän elinkenokeinoelämän ytimeen, mikäli Gradia ja sen päättäjät lopettavat Jämsälle tärkeät opetusalat, matkailu-, ravintola- sekä laboratoriokoulutukset.

Jyväskylän Koulutuskuntayhtymän ja koko maakunnan näkökulmasta on ajattelematonta supistaa koulutusta tässä tilanteessa kun Jämsässä kamppaillaan yhä edelleen Kaipolan tehtaan aiheuttamien työpaikka- ym. menetysten takia.  On huomattava, että ison paperitehtaan sulkemisen menetykset kirpaisevat myös muuta maakuntaa, esim. vientitulojen menetyksinä. Lisäksi monet rakennemuutoksen negatiiviset vaikutukset tulevat näkyviksi ajan kanssa.

Jämsä on saanut muutoksesta selviytymiseksi valtion ja EU:n kehittämisrahoitusta aika hyvin lupausten mukaisesti. Nollataanko iduillaan oleva selviytymiskehitys poistamalla alueen yritysten kannalta tärkeät koulutusalat, matkailu-, ravintola- ja laboratoriokoulutus? Matkailun merkitys

Jämsän elinkeinoelämässä korostuu sitä mukaa kuin reilut sata vuotta jämsäläisiä elättänyt paperi- ja metsäteollisuus menettää voimaansa. Talouden tervehdyttäminen on tietysti paikallaan,

mutta sitä ei soisi tehtävän sopimuksia rikkomalla, rakennemuutoskaupungin eikä toimivan oppilaitoksen kustannuksella.

Arja Paakkanen, Jämsä